Õpetame järgmisi keeli:

Kirjatäht keeled

KIRJATÄHT OÜ krediidireiting

Tere tulemast võõrkeeli õppima!

Keeletunnid oma aega ja kvaliteeti hindavatele inimestele ja firmadele.

Õppetöö toimub Tallinna südalinnas Narva mnt 7 ja Narvas Tootmise Äriinkubaatori hoones aadressil Vaksali 19.

Kirjatäht OÜ

Kirjatäht OÜ on asutatud 01.02.2015 keeltekoolina Tallinnas. Firma pakub ka tõlketeenust ning tekstide toimetamise teenust. Kirjatäht OÜs töötavad vastava haridusega kogenud õpetajad, põhikohaga Eesti Keele Instituudis töötav ning Tartu Ülikooli doktorantuuris õppiv toimetaja.

 

Keeltekool Kirjatäht on mõeldud oma aega ja kvaliteeti hindavatele inimestele ja firmadele. Väärtustame igat tundi, mille olete tellinud.

ESIMESED 2 AKADEEMILIST PROOVITUNDI ON TEILE TASUTA, KUI ÕPPETUNNID TEILE EI MEELDI NING OTSUSTATE KATKESTADA.

 

Süvakeeleõpe annab teile kindlad teadmised, mis ei vea teid alt ka tasemeeksameil. Meie kliendid hakkavad rääkima väga kiiresti ning sooritavad keeleeksameid veendunult ja säravalt. 80-100% eksamile minejaist sooritab tasemeeksami. SA INNOVE hüvitab eesti keele õppe kulud maksimaalselt  320€ iga taseme kohta, kui tasemeeksam on sooritatatud vähemalt 60 protsendile sajast.

 

Kirjatäht OÜ pakub eesti, soome, rootsi, norra, inglise, saksa, vene, hispaania ja prantsuse keele kursusi. Iga taseme (A1, A2, B1, B2, C1) keelekursus koosneb kahest õppemoodulist. Iga õppemooduli/kursuse pikkus on 60-120 akadeemilist kontakttundi ning selle edukas lõpetamine on eelduseks jätkamisele järgmise mooduli ja/või kursuseg. Kuigi õppimiskiirus sõltub väga palju õppija võimetest ja motivatsioonist, soovitame ühe taseme õppimiseks läbida 120-180 akadeemilist tundi (2-3 moodulit). Õppemoodulid on lahti kirjutatud õppekavades.

Keeltekursused toimuvad Tallinnas ja Narvas.

 

Kirjatäht OÜ on alates 01.01.2016 Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

 

 

HTMi koolitusluba

Reg kp 28.08.2015

1.1–2/15/341

Eesti keele A1-taseme õppekavad, õpiväljundid ja -tingimused

Eesti keele A2-taseme õppekavad, õpiväljundid ja -tingimused

Eesti keele B1-taseme õppekavad, õpiväljundid ja -tingimused

Eesti keele B2-taseme õppekavad, õpiväljundid ja -tingimused

Eesti keele C1-taseme õppekavad, õpiväljundid ja -tingimused

Vene keele õppekavad, õpiväljundid ja -tingimused

Inglise keele õppekavad, õpiväljundid ja -tingimused

Itaalia keele õppekavad, õpiväljundid ja -tingimused

Õppekorralduse alused

Vaidluste lahendamise kord

Tegevuse kvaliteedi tagamise alused

 

Tekstide toimetamine ja tõlkimine

 

Võõrkeelte õpe

 

Ettevalmistus eesti keele tasemeeksameiks

KOOSTÖÖPARTNERID