Õpetame järgmisi keeli:

Kirjatäht keeled

KIRJATÄHT OÜ krediidireiting

Tere tulemast võõrkeeli õppima!

Keeletunnid oma aega ja kvaliteeti hindavatele inimestele ja firmadele.

Õppetöö toimub Tallinna südalinnas aadressil Narva mnt 7, ruumis nr 540, Peetris Tuleviku tee 10 või Skype`is (olenemata õppija asukohast).

Kirjatäht OÜ

Kirjatäht OÜ asutati 01.02.2015 keeltekoolina Tallinnas. Firma pakub ka tõlketeenust ning tekstide toimetamise teenust. Kirjatäht OÜs töötavad vastava haridusega kogenud õpetajad, põhikohaga Eesti Keele Instituudis töötav ning Tartu Ülikooli doktorantuuri lõpetanud toimetaja.

Keeltekool Kirjatäht on mõeldud oma aega ja kvaliteeti hindavatele inimestele ja firmadele. Väärtustame igat tundi, mille olete tellinud.

Süvakeeleõpe annab teile kindlad teadmised, mis ei vea teid alt ka tasemeeksameil. Meie kliendid hakkavad rääkima väga kiiresti ning sooritavad keeleeksameid veendunult ja säravalt. 80–100% eksamile minejaist sooritab tasemeeksami. SA INNOVE hüvitab eesti keele õppe kulud maksimaalselt 320€ iga taseme kohta, kui tasemeeksam on sooritatatud vähemalt 60 protsendile sajast.

Õppekuludelt tagastatakse tulumaks.

Kirjatäht OÜ pakub eesti, soome, inglise, saksa, vene, itaalia keele kursusi.
Iga kursuse pikkus on 120–210 akadeemilist kontakttundi ning selle edukas lõpetamine on eelduseks jätkamisele järgmise kursusega. Kuigi õppimiskiirus sõltub väga palju õppija võimetest ja motivatsioonist, soovitame ühe taseme õppimiseks läbida vähemalt 120 (A1–B1-tasemed) või 210 (B2 ja C1-tasemed) akadeemilist tundi. Kontakttundidele lisandub kodune töö.
Kursuse eduka lõpetamise korral väljastatakse õppijale tunnistus.
Kui õppijal on jäänud mingil ajahetkel kursus pooleli ning ta soovib edasi liikuda või peab õpitut kordama, väljastame õppijale selle kohta tõendi (loe Õppekorralduse alused, punkt nr 9 “Õppija õigused ja kohustused”).

Eesti keele test

Kirjatäht OÜ on alates 01.01.2016 Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

 

HTMi koolitusluba

Reg kp 28.08.2015

1.1–2/15/341

Eesti keele väljendusoskuse õppekava

Eesti keele suulise ja kirjaliku eneseväljenduse õppekava

Eesti keele A1-taseme õppekavad, õpiväljundid ja -tingimused

Eesti keele A2-taseme õppekavad, õpiväljundid ja -tingimused

Eesti keele B1-taseme õppekavad, õpiväljundid ja -tingimused

Eesti keele B2-taseme õppekavad, õpiväljundid ja -tingimused

Eesti keele B-taseme õppekava lisakava

Eesti keele C1-taseme õppekavad, õpiväljundid ja -tingimused

Soome keele A1-taseme õppekavad, õpiväljundid ja -tingimused

Soome keele A2-taseme õppekavad, õpiväljundid ja -tingimused

Soome keele B1-taseme õppekavad, õpiväljundid ja -tingimused

Soome keele B2-taseme õppekavad, õpiväljundid ja -tingimused

Saksa keele A1-taseme õppekavad, õpiväljundid ja -tingimused

Saksa keele A2-taseme õppekavad, õpiväljundid ja -tingimused

Saksa keele B1-taseme õppekavad, õpiväljundid ja -tingimused

Saksa keele B2-taseme õppekavad, õpiväljundid ja -tingimused

Vene keele õppekavad, õpiväljundid ja -tingimused

Inglise keele õppekavad, õpiväljundid ja -tingimused

Inglise keele C1-taseme õppekavad, õpiväljundid ja -tingimused

Itaalia keele õppekavad, õpiväljundid ja -tingimused

Õppekorralduse alused

Vaidluste lahendamise kord

Tegevuse kvaliteedi tagamise alused

Tekstide toimetamine ja tõlkimine
Võõrkeelte õpe
Ettevalmistus eesti keele tasemeeksameiks

KOOSTÖÖPARTNERID
  • Tartu Ülikooli raamatukogu
  • Bolt logo