ullekoppel


Ülle Koppel

Eesti keele õpetaja vene, inglise ja soome keele baasil.

Kontaktõpe Tallinnas.

Firmasisene õpe.

Skype-õpe.

Tallinna Pdagoogiline Instituut, eesti keele ja kirjanduse õpetaja.

Töötanud Tallinna Teeninduskoolis, Tallinna soome koolis, Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis jt vene ja eesti koolides.

17 aastat eesti keele kui võõrkeele õpetamise kogemust. Õppijatel väga kõrged tasemeeksamite tulemused.
Monika Sooalu

Eesti ja vene keele õpetaja eesti ja vene keele baasil.

Kontakttunnid Tallinnas.

Firmasisesed tunnid.

Tallinna Pedagoogiline Instituut,vene keel ja kirjandus rahvuskoolis.
2014 Tallinna Ülikool, eesti keel teise keelena.

Lasnamäe Gümnaasium, eesti keele kui teise keele õpetaja; EBS Gümnaasiumi eesti keele kui võõrkeele ja vene keele õpetaja; AS Tea Keeleõpetus, eesti keele kui võõrkeele õpetaja; AS Multilingua, eesti keele kui võõrkeele õpetaja; Tallinna Reaalkool, vene keele õpetaja (asendusõpetaja);
Vanemõpetaja. Õpetanud 20 aastat eesti keelt vene keele baasil.monika


Olga Glemba

Eesti keele õpetaja vene keele baasil.

Kontakttunnid Tallinnas.

Firmasisesed tunnid.

Tallinna Pedagoogiline Instituut, vene keele õpetaja. Lisaeriala eesti keele õpetaja vene pühikoolis.

Töötab alates aastast 2004 Vana-Kalamaja Täiskasvanute Gümnaasiumis eesti keele kui teise keele õpetajana.
Olesja Laidam

Eesti keele õpetaja vene keele baasil.

Kontakttunnid õpilastele ja täiskasvanuile Tallinnas.

Firmasisesed tunnid.

Tartu Ülikool, humanitaarainete õpetaja mitmekeelses koolis, MA.

Töötanud keeltekoolis Down-Town eesti keele õpetajana.

Jaava Masing

Eesti ja soome keele õpetaja soome ja inglise keele baasil.

Kontakttunnid Tallinnas.

Firmasisesed tunnid.

Tartu Ülikool, humanitaarteadused, MA.

Eesti ja soome-ugri keeleteadus, MA.

Õpetanud soome ja eesti keelt City Keeltekoolis.Jaava Masing


Küllike Podnek

Eesti keele õpetaja vene, inglise, soome keele baasil.

Kontakttunnid Tallinnas.

Firmasisesed tunnid.

Toimetaja.

Tartu Ülikool, eesti filoloog, eesti keele ja kirjanduse õpetaja. Täiendanud inlise keele oskust Inglismaal Eastbourne`i koolis ja Brightonis.

Töötanud Peetri põhikoolis, Tallinna soome koolis, Tallinna Tööstushariduskeskuses, AS Arhiivikeskuses, Jüri Gümnaasiumis jm. Õpetanud eesti keele kursusi vene keele baasil.
Kristina Koppel

Toimetaja.

Tõlkimine: inglise- eesti keel.

Tartu Ülikool, eesti ja soome-ugri keeleteadus (eesti keel), MA.
Tartu Ülikool, eesti ja soome-ugri keeleteadus (eesti ja soome keel), BA.

Ülle Koppeli Keelekool, toimetaja, tõlketööd. Eesti Keele Instituut, leksikograaf.
Keelteoskus: eesti (emakeel), inglise, soome, vene, saksa keel. kristinakoppel

 ilona


Ilona Säälik

Soome keele õpetaja.

Firmasisesed tunnid.

Kontakttunnid Tallinnas.

Tallinna Ülikool, andragoogika, magistrikraad haridusteaduses.
Tallinna Tehnikaülikool, bakalaureusekraad haldusjuhtimises.
Tallinna Pedagoogikaülikool, filoloogia teaduskond, soome keele õpetaja.

Tallinna Teeninduskool, soome keele õpetaja. SA Rannarahva Muuseum, hariduskeskuse juht. Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor Keelekeskus, soome keele õpetaja. Tallinna Pedagoogiline Seminar, õppeosakonna juhataja ja haridustehnoloog, soome keele ja andragoogika lektor. Mainori Kõrgkool, haridustehnoloog. Mainori Kõrgkool, õppejuht ja soome keele lektor.
Eesti Hotelli- ja Turismimajanduse Erakool; õppeosakonna juhataja, soome keele lektor. Estonian Business School; Statsionaarõppe programmijuht. AS Infesto, soome keele õpetaja. Tallinna Liivalaia Gümnaasium, Tallinna I Eriinternaatkool, Tallinna Kaugõppe Erikeskkool; soome keele õpetaja.
Valeria Romanova

Soome keele õpetaja vene ja eesti keele baasil.
Vene keel soome keele baasil.

Kontaktõpe Tallinnas.

Firmasisesed tunnid.valeria


Galina Zastrogina

Inglise keele õpetaja vene ja eesti keele baasil.
Vene keele õpetaja inglise keele basil.

Firmasisesed tunnid.

Kontakttunnid Tallinnas.

Permi Riiklik Ülikool (Venemaa), keeleteaduskond, inglise filoloog.
Iga-aastased kvalifikatsiooni tõstmise kursused ja seminarid Tallinnas Briti Nõukogus ja “Allecto” kirjastuses.
Vene keele õppejõududele kvalifikatsioonitõstmise kursused.
Kursused St.-Peterburi Linnavalitsuses.

Eurogümnaasiumi inglise keele õpetaja. Euroakadeemia inglise keele õppejõud.
Euroakadeemia inglise keele õppejõud. Väga suure kogemusega inglise keele õpetaja.
Silvia Tõnupärt

Inglise ja prantsuse keele õpetaja.
Algtaseme rootsi ja norra keele õpetaja.

On õppinud Tartu Ülikoolis inglise ja prantsuse keelt. On läbinud ka erinevaid pedagoogilisi täiendkoolitusi. Ideaalne keeletund on huvitav, mitmekülgne ja ka silmiringi avardav. Keelte õpetamisel on oluline lähtuda õppija soovidest ja vajadustest.oksana


Oksana Suursaar

Saksa ja vene keele õpetaja eesti ja vene keele baasil.

Kontakttunnid Tallinnas.

Tartu Ülikool- saksa filoloogia, kõrvaleriala vene filoloogia.
Keelepraktika Donauwörthis Saksamaal.

Jüri Gümnaasium- saksa ja vene keele õpetaja. Tallinna Juhkentali Gümnaasium- saksa keele õpetaja. Tartu Slaavi Gümnaasium- saksa keele õpetaja. Pappelhof Ferienwohnungen (Saksamaa) – hotelli administraator.
Enda Trubok

Eesti keele õpetaja Narvas.

Eesti keele kursused vene keele baasil.

Tartu Ülikool, majandusteaduskond, projektijuhtimine.
Tallinna Pedagoogiline Instituut, eesti keele ja kirjanduse õpetaja.

TÜ Narva Kolledž, eesti keele lektoraat, eesti keele assistent; MISA Ida-Virumaa Sillamäe Keeleklubi eestvedaja; Narva Täiskasvanute Gümnaasium, mentor; MISA projekti „Keeleõpe mentori abil“ mentor; „Individuaalne keeleõpe mentori toel“ mentor; Rahvusvaheline koostöö Horvaatia, Serbiaga; Albu Põhikool, eesti keele ja kirjanduse õpetaja; Krimmi AV Aleksandrovka keskkool, eesti keele ja kultuuri õpetaja; Simferoopoli pühapäevakool; Eesti Päevalehe esindaja Krimmis.Enda


Szilard Tibor Toth

Eesti, soome, ungari, saksa keele õpetaja Narvas. Narva kolledži õppejõud. Polüglott.

Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituut / Tartu Ülikooli Narva Kolledž, eesti keele lektoraat.

Uurimusteemad: soome-ugri keeleteadus, 17. saj. tartu kirjakeel, ungari ja eesti keel võõrkeelena, Baltikumi keelekontaktid, etümoloogia, fennougristika ajalugu, soome-ugri rahvaste folkloor, leksikograafia.
Aita Karo

Eesti ja saksa keele tunnid Narvas.

TÜ Narva kolledži õppejõud. Saksa ja eesti keele õpetaja.

Lõpetanud romaani-germaani keelte ja kirjanduse eriala Tartu Ülikoolis. Omandanud saksa keele õpetaja kvalifikatsiooni. Georg Otsa Muusikakoolis saanud laulja ja muusikaõpetaja kvalifikatsiooni.
Eesti keelt õpetanud üle 500 tunni. Õpetanud uussisserändajaid. Juhendanud Sillamäe keeleklubi. MISA mentor. Töötanud Innoves: kakskeelne õpe kutsekoolis, tõlkimine, õpilaste ja õpetajate vahetus, eriala õpetus võõrkeele kaudu.
Miguel Angel

Hispaania keele kui võõrkeele õpetaja. Hispaania keele professor.
Tatyana B. Conti

Itaalia keele tunnid Tallinnas.

Itaalia keele õpetaja vene ja inglise keele baasil.
Vene keele õpetaja inglise ja itaalia keele baasil.

Kontakttunnid Tallinnas. Firmasisesed tunnid.

Tekstide toimetaja ja tõlkija.
Tõlked: inglise-itaalia, inglise-vene, itaalia-vene, vene-itaalia, ukraina-itaalia, ukraina-vene.

Lõpetanud kiitusega Černovtsi (Ukraina) Riikliku Ülikooli loodusteaduste eriala, MA.
Osalenud iga-aastastel pedagoogilistel täienduskursustel Milanos, Bolognas ja Ravennas (Itaalia).

Keelteoskused: itaalia ja vene keel emakeelena, inglise ja ukraina keel.

12 aastat itaalia ja vene keele kui võõrkeelte õpetamise kogemust Itaalias.

Katrin Liiva

Inglise keele õpetaja vene ja eesti keele baasil.
Vene keele õpetaja eesti ja inglise keele baasil.
Noor ja energiline õpetaja.Peeter Veltson

Inglise keele õpetaja vene ja eesti keele baasil.

Kontakttunnid Sillamäel.

Töötas vabakutselise tõlkijana, tegi koostööd kirjastustega Koolibri ja Eesti Raamat. Töötab Sillamäe Eesti Põhikoolis inglise keele õpetajana.