Võõrkeeleõpe toimub vene, inglise ja soome keele baasil. Kirjatäht OÜ pakub eesti, soome, inglise, saksa, itaalia ja vene keele kursuseid A1-, A2-, B1-, B2-, C1-tasemele. Meie keeltekool omab HTMi koolitusluba. 

  • A1-taseme kursus (läbimurre);

  • A2-taseme kursus (esmane keeleoskus);

  • B1-taseme kursus (suhtlusläve tase);

  • B2-taseme kursus (edasijõudnu tase);

  • C1-taseme kursus (vaba keeleoskus).

Kursuste ning õppemoodulite kellaajad: 

2021. a tunniplaan

Tegemist on sõeltestiga. Õige vastus märkida linnukesega. Testi lõpetamisel tuleb registreerida oma nimi ja e-posti aadress. Pärast registreerimist ilmub koheselt ekraanile eeldatav õppimise tase. Sama info saadetakse automaatselt testija e-postkasti.
Sama testi on võimalik sooritada kursuse lõpus, et mõõta õppeperioodil saavutatud arengut.