Võõrkeeleõpe toimub vene, inglise ja soome keele baasil. Kirjatäht OÜ pakub eesti, soome, rootsi, inglise, saksa, vene ja prantsuse keele kursuseid A2-, B1-, B2-, C1-tasemele. Soovi korral on võimalik paindlikult õppida õppemoodulite kaupa. Meie keeltekool omab HTMi koolitusluba. 

  • A2-kursus (esmane keeleoskus);

  • B1-kursus (suhtlusläve tase);

  • B2-kursus (edasijõudnu tase);

  • C1-kursus (vaba keeleoskus);

  • A2: intensiivõpe, tunnid toimuvad iga päev;

  • B1: intensiivõpe, tunnid toimuvad iga päev;

  • pereõpe Eestisse saabunud peredele (abikaasad ning kooli õppima asuvad laps(ed) 0–B1-tasemele;

  • individuaalkursused (kõik tasemed).

Kursuste ning õppemoodulite kellaajad: 

2019. a tunniplaan

Tegemist on sõeltestiga. Õige vastus märkida linnukesega. Testi lõpetamisel tuleb registreerida oma nimi ja e-posti aadress. Pärast registreerimist ilmub koheselt ekraanile eeldatav õppimise tase. Sama info saadetakse automaatselt testija e-postkasti.
Sama testi on võimalik sooritada kursuse lõpus, et mõõta õppeperioodil saavutatud arengut.